Nasze działania

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie pracy, zawody i metody ich wykonywania szybko się zmieniają. Wymaga to ciągłego uczenia się nowych rzeczy oraz wprowadzania innowacji oraz aktualizacji narzędzi i wiedzy. Jakie umiejętności są zdaniem młodych ludzi najbardziej przydatne w pracy? Jakie metody nauki preferują, a które uważają za nieskuteczne? Czy mają dostęp do materiałów edukacyjnych? Z jakimi trudnościami się borykają?

Aby odpowiedzieć na te pytania, Fundacja Think! w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga, przeprowadziła badanie na próbie 1246 osób w wieku od 18 do 30 lat na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Celem badania było poznanie aspiracji zawodowych młodych ludzi, ich potrzeb edukacyjnych oraz postaw wobec przedsiębiorczości. 

Kluczowe umiejętności wskazane przez młodych ludzi

Wyniki badania pokazały, że młodzi ludzie wykazują się dużą aktywnością i przedsiębiorczością na rynku pracy. 37% badanych aspiruje do niezależnych form zatrudnienia, z czego 24% chciałoby prowadzić własną firmę. Co ciekawe, w wielu przypadkach nie jest to myślenie życzeniowe: dwie trzecie spośród tych osób już teraz ma konkretne pomysły na biznes. Są one zróżnicowane: salon kosmetyczny, biuro rachunkowe, sklep odzieżowy, programowanie, usługi prawne, organizacja wycieczek tematycznych, studio animacji, terapia osób w spektrum autyzmu, czyszczenie laserowe, naprawa samochodów sportowych, urządzenia smart home… – by wymienić tylko kilka z nich.

Zainteresowania zawodowe osób zamierzających pracować „dla kogoś” także obejmują pracę na rozmaitych stanowiskach, w różnorodnych dziedzinach, od handlu detalicznego i usług dla ludności po medycynę, inżynierię i technologie IT. 

Preferowane metody nauki i wyzwania edukacyjne

Zaspokajanie specyficznych potrzeb konsumentów wymaga specjalizacji oraz poznania przyszłych obowiązków zawodowych już w praktyce, ponieważ żadna szkoła nie jest w stanie nauczyć wszystkiego na tak szczegółowym poziomie. Młodzi ludzie to rozumieją, dlatego zainteresowani są tym, by po latach nauki szkolnej, sprawdzić wreszcie swoje umiejętności w praktyce, rozwinąć je i na nich budować swoją przyszłość zawodową. 37% respondentów uznało, że kluczowa w ich przyszłej pracy będzie dogłębna i profesjonalna wiedza specjalistyczna. Młodzi ludzie przewidują, że oprócz doświadczenia zawodowego (12%) oraz umiejętności technicznych (16%) i organizacyjnych (13%), ważne jest dla nich posiadanie kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych (21%) oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem (12%). Są to umiejętności ułatwiające pracę w zespole i pod presją czasu. Zdecydowana większość (89%) młodych ludzi jest zainteresowana postępem technologicznym, nowymi narzędziami pracy oraz rozwiązaniami organizacyjnymi, dzięki którym można zmieniać i ulepszać miejsce swojej pracy. 

Młodzi ludzie aktualizują swoją wiedzę (95%), regularnie ucząc się nowych rzeczy (36%), takich jak programowanie i korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji. Chcą się więc uczyć, jednak w ich wypowiedziach przebrzmiewa wielka potrzeba, aby stosowano metody nauczania z elementami zastosowań praktycznych: zajęcia powinny pokazywać praktyczne zastosowanie teorii (43% wypowiedzi), cenione jest zdobywanie doświadczenia bezpośrednio w pracy (31%), preferowane są szkolenia warsztatowe i stacjonarne (24%). 

Dostęp do materiałów edukacyjnych

Zdecydowana większość uczestników (ponad 95%) ma dostęp do materiałów, z których można uczyć się rzeczy przydatnych w pracy. 55% respondentów korzysta z internetu i zasobów online, takich jak firmy instruktażowe, platformy edukacyjne i kursy. Co szósty respondent podkreślił znaczenie szkoleń i kursów zarówno internetowych, jak i stacjonarnych. Tym, co motywowałoby respondentów do nauki, to ogólnie rzecz biorąc, gwarancja tego, że wysiłek włożony w naukę przyniesie wymierne korzyści. Aż 92% zwiększyłoby zaangażowanie w naukę, gdyby wiązało się to z korzyściami finansowymi, takimi jak płatne szkolenia, wyższe zarobki lub premie. Dodatkowo, 14% ceniłoby szanse na awans, a 13% doceniałoby wsparcie organizacyjne od pracodawców. Na zajęciach kluczowe jest zapewnianie aktualnych materiałów i stosowanie interaktywnych metod nauczania z zachowaniem elastyczności czasowej i przestrzennej.

Natomiast to, co zniechęca ludzi do nauki, to „nauka podawcza”, brak interakcji, rozbieżność między teorią a praktyką oraz konieczność zapamiętywania treści bez zrozumienia.

Klucz do sukcesu w zmieniającym się świecie pracy?

Podsumowując, wyniki badania pokazują, że młodzi ludzie są ambitni, proaktywni i świadomi znaczenia ciągłego doskonalenia umiejętności. Pragną praktycznej wiedzy i specjalizacji, aby sprostać wymaganiom rynku pracy i realizować przedsiębiorcze marzenia. Gotowi są inwestować w edukację, jeśli przynosi to wymierne korzyści, takie jak lepsze wynagrodzenie, awans czy wsparcie pracodawców. Młodzi ludzie chcą, by ich nauka była interaktywna, praktyczna i dostosowana do ich potrzeb, co jest kluczem do sukcesu zawodowego w zmieniającym się świecie pracy.

Z raportem z badania zapoznasz się TUTAJ

Dr Artur Domurat – ekspert Fundacji Think! Psycholog i ekonomista, adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach