O programie

warunki uczestnictwa

Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! z siedzibą w Warszawie, pl. Kasztelański 3, 01-362 Warszawa, www.think.org.pl, e-mail: biuro@think.org.pl, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 000048333, NIP: 527-270-39-88, REGON: 146954516, zwana dalej Organizatorem.

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest realizowany przez Fundację Think! we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga dzięki środkom Citi Foundation.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera młodych ludzi w zakładaniu własnego biznesu oraz pomaga tym, którzy już pracują na własny rachunek i chcą lepiej radzić sobie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Warunki uczestnictwa

W ramach Programu Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w 3 modułach:

 • Webinary i Business Mixery
 • Mentoring biznesowy
 • Coaching i profil motywacyjny RMP

Każdy z modułów w Programie jest skierowany do:

 • osób, które mają już pewną ideę i potrzebują praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych, by przejść od fazy pomysłu do działania, w wieku 18–35 lat.
 • przedsiębiorców już działających na rynku, nie dłużej niż 5 lat, w wieku 18–35 lat, którzy chcą rozwijać swój biznes.
 • studentów, absolwentów, uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, którzy rozważają różne scenariusze swojej przyszłości, w tym pracę na własny rachunek, dla osób w wieku 16–30 lat.

W ramach PRP prowadzone są webinary, business mixery - wydarzenie networkingowe, mentoring oraz coaching z wykorzystaniem badania profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile® oraz pakiety wiedzowe przygotowane specjalnie dla uczestników. Wszystkie wyżej wymienione działania w ramach Programu są realizowane w formule on-line.

W programie również Konferencja Business Market 2024, Warszawa (na żywo) - Jak budować biznes odporny. Wystąpią prelegenci – praktycy biznesu, młode polskie marki oraz osoby reprezentujące młode biznesy - uczestnicy Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Agenda konferencji przewiduje prelekcje, panele dyskusyjne i rozmowy z przedstawicielami młodych marek, sesje networkingowe z udziałem ekspertów.

 1. Uczestnicy Programu mogą zgłosić się do udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do każdego z modułów.
 2. Aby aplikować należy:
  - zarejestrować się do portalu Rozwijamy.edu.pl
  - wypełnić zgłoszenie do wybranego modułu.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem na listę uczestników. Każdy ze zgłaszających się otrzyma mailem informację na temat wyniku rekrutacji.
 4. Liczba miejsc ograniczona. Organizator utworzy także listę rezerwową dla uczestników programu.
 5. Udział w Programie jest dla uczestnika bezpłatny. Wartość uczestnictwa w jednym module wynosi 6500 zł dla modułu #webinary i business mixery, dla modułu #MENTORING BIZNESOWY 4800 zł, dla modułu #COACHING I PROFIL MOTYWACYJNY RMP – 4000 zł.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora nie później niż 2 dni przed wydarzeniem lub spotkaniem z mentorem/coachem wysyłając informację mailem: kontakt@rozwijamy.edu.pl lub telefonicznie 609 084 465.
 7. W związku ze skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia zapraszamy do grona ambasadorów Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i zachęcamy, byś:
  - dzielił/a się zdobytą dzięki uczestnictwu w Programie wiedzą z innymi młodymi przedsiębiorcami startującymi z własną firmą - wierzymy, że też możesz dać dużo od siebie,
  - był/a w kontakcie z Fundacją Think! i dzielił się się informacjami, jak rozwija się Twój pomysł biznesowy - chcemy trzymać za Ciebie kciuki!
  - współtworzył/a w mediach społecznościowych poprzez m.in. fanpage na Facebooku społeczność aktywnych i wspierających się młodych przedsiębiorców.
 8. Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.
 9. Organizator zastrzega możliwość odwołania zajęć z powodu małej liczby zgłoszeń. W takim wypadku Organizator poinformuje o tym osoby, które nadesłały zgłoszenia.
 10. W trakcie zajęć Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu zajęć w formie dokumentacji fotograficznej, filmowej i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora, w portalu Rozwijamy.edu.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.