O programie

Klauzula informacyjna - newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Think! z siedzibą w Warszawie, ul. J. Brożka 4, 01-442 Warszawa.
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania wiadomości dotyczących prowadzonych przez Fundację projektów i działań edukacyjnych, tj. a) Newslettera portalu Rozwijamy.edu.pl, b) informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach przygotowanych przez Fundację Think! lub podmioty zewnętrzne (Partnerów) współpracujących z Fundacją Think!.

 3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać: a) przez okres istnienia Newslettera portalu Rozwijamy.edu.pl lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera; b) do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach przygotowanych przez Fundację Think! lub podmioty zewnętrzne współpracujące z Fundacją Think! w prowadzonych przez Fundację projektach i działaniach edukacyjnych.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest realizowany przez Fundację Think! i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga. 

Cele Programu:

 • Tworzenie nowych firm i rozwój mikroprzedsiębiorstw w formie działalności własnej działalności gospodarczej lub działalności organizacji pozarządowej.
 • Wsparcie merytoryczne startup-ów i młodych przedsiębiorców poprzez szkolenia, konsultacje specjalistyczne, portal i udział w spotkaniach networkingowych.
 • Współtworzenie partnerstwa na rzecz wdrażania nowych inicjatyw i idei odpowiadających na wyzwania zrównoważonego rozwoju.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 

 • Zyskasz dostęp do Rozwijamy.edu.pl - artykułów i inspiracji z obszaru prowadzenia własnego biznesu.
 • Podczas warsztatów biznesowych:
  • Uzyskasz know-how prowadzenia i rozwijania firmy podany przez praktyków biznesu.
  • Dowiesz się, jak rozwijać własny biznes.
  • Nawiążesz interesujące relacje biznesowe.
  • Zainspirujesz się do działania i rozwijania biznesu.
  • Poznasz oczekiwania inwestorów finansujących przedsięwzięcia biznesowe.
 • Masz możliwość rozwinięcia swoich innowacyjnych pomysłów biznesowych dzięki specjalistycznym konsultacjom.  

Tematyka Programu uwzględnia zagadnienia związane z obecną sytuacją gospodarczą wywołaną przez COVID-19. Wszystkie działania realizowane są w formule online.

Wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości są dla uczestników bezpłatne i obejmują:

SZKOLENIA BIZNESOWE I KONSULTACJE

Szkolenia biznesowe skierowane są do osób w wieku 18-30 lat, które planują uruchomienie (w ciągu najbliższych 6 miesięcy) lub są na wczesnym etapie rozwijania własnej działalności w formie: działalności gospodarczej lub działalności społecznej np. stowarzyszenia, fundacji.

Tematyka:

  • Skuteczny plan na biznes wobec kryzysu
  • Planowanie budżetu w warunkach niepewności
  • Komunikacja z klientem w zmienionej rzeczywistości
  • Sprzedaż w czasach pandemii
  • Digital marketing firmy
  • Zorganizuj się na nowo w zmianie

Zajęcia są opracowane i prowadzone przez praktyków biznesu. Program, uniwersalny dla każdego typu biznesu i branży, skupia kluczowe zagadnienia pomocne w rozwijaniu swoich przedsięwzięć z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku. Podczas zajęć wykorzystywane są aktywne formy angażowania uczestników. Szkolenia są okazją do zbudowania relacji między uczestnikami i stworzenia aktywnej społeczności przedsiębiorców inspirujących się wzajemnie do aktywnego działania. 

Dla uczestników zajęć przewidujemy grupowe spotkania konsultacyjne prowadzone przez trenerów.

Rekrutacja na szkolenia i konsultacje odbywa się przez portal www.rozwijamy.edu.pl, zgodnie z regulaminem.

MENTORING

Proces mentoringowy jest adresowany do młodych przedsiębiorców i ukierunkowany na rozwój kompetencji związanych z prowadzeniem własnej firmy. Jest planowany w oparciu o rozpoznanie indywidualnych celów oraz potrzeb.  

Mentorami w programie są osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwijaniu pomysłów i przedsięwzięć gospodarczych. Bazując na swojej wiedzy, pomagają przeanalizować oraz ukierunkować działania biznesowe. Dzięki wypracowaniu wzajemnej relacji opartej na partnerstwie i zaufaniu są cennym źródłem wsparcia dla firm.

Mentoring jest przewidziany dla zarejestrowanych firm, które są na wczesnym etapie rozwoju. Sesje mentoringowe rozpoczynają się w listopadzie 2020 i kończą w marcu 2021.  

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą formularzy on-line przez portal www.rozwijamy.edu.pl zgodnie z regulaminem.

WYDARZENIA I NETWORKING

Podczas wydarzeń firmy spotykają się z ekspertami i influencerami branżowymi. Jest to okazja do zaprezentowania planów biznesowych, wymiany doświadczeń, zapoznania się z najlepszymi praktykami oraz poszerzenia wiedzy z obszaru marketingu, sprzedaży, prawa i finansów. 

Działania są skierowane do firm działających na rynku nie dłużej niż 5 lat, w których co najmniej jeden współzałożyciel jest w wieku do 30 lat. 

Rekrutacja odbywa się przez portal www.rozwijamy.edu.pl oraz strony partnerów zgodnie z regulaminem.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

W ramach Programu realizowane są także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Omawiamy także narzędzia przydatne w metodyce nauczania. Pokazujemy nauczycielom, w jaki sposób rozwijać kompetencje przedsiębiorcze uczniów.

PORTAL ROZWIJAMY.EDU.PL

Platforma wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Znajdują się tu m.in. artykuły merytoryczne, poradniki, quizy, inspiracje i wywiady z praktykami biznesu. Dostęp do pełnej wersji portalu mogą otrzymać po zalogowaniu się osoby, które są zainteresowane tematyką przedsiębiorczości, rozwojem i prowadzeniem firmy.

***

 

 


 

 

Preambuła

Portal Rozwijamy.edu.pl jest elementem działań edukacyjnych Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Tydzień dla Oszczędzania", zapoczątkowanej w 2007 przez Fundację Citi Handlowy im. L. Kronenberga i Fundację Think! (więcej: www.tdo.edu.pl). Rejestracja Użytkownika w portalu Rozwijamy.edu.pl jest równoznaczna z rejestracją Uczestnika Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Rozwijamy.edu.pl (zwany dalej „Portalem”) jest edukacyjnym portalem internetowym o tematyce dotyczącej przedsiębiorczości i adresowanym do osób zainteresowanych podnoszeniem własnych kompetencji przedsiębiorczych. Portal oferuje dostęp do materiałów informacyjnych i edukacyjnych  z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczych.

1.2. Zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom Portal oferuje:

 1. możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i kompetencji przedsiębiorczych poprzez publikowane w Portalu artykuły, poradniki i materiały szkoleniowe w strefach: Moje kompetencje, Moja firma, Inspiratornia, Quizy;
 2. możliwość dodawania komentarzy do artykułów w Portalu oraz dzielenia się tymi komentarzami z innymi użytkownikami;
 3. możliwość uczestniczenia w konkursach ogłaszanych na portalu oraz korzystania z informacji, także o charakterze promocyjnym, publikowanych w Portalu;
 4. możliwość prenumerowania cyklicznego Newslettera Portalu;
 5. możliwość udziału w procesie rekrutacji na warsztaty i inne wydarzenia;

zwane łącznie dalej Usługami.

1.3.  Do Portalu może się zarejestrować i zalogować osoba fizyczna, która jest zainteresowana rozwojem swoich kompetencji przedsiębiorczych i planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej lub społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji).

1.4. Wydawcą Portalu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!, z siedzibą w Warszawie przy pl. Kasztelańskim 3 (zwanym dalej „Wydawcą”).

1.5. Portal umożliwia utrzymywanie internetowego profilu Użytkownika oraz zamieszczanie i publikowanie opracowań o tematyce edukacyjnej. Korzystanie z Portalu wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Rozwijamy.edu.pl. Z chwilą rejestracji Użytkownik otrzymuje konto na Portalu (unikalny identyfikator) oraz hasło, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie przez Wydawcę Usług, o których mowa w pkt. 1.2.

1.6. Jedna osoba fizyczna nie może posiadać więcej niż jednego konta w Portalu.

1.7. Wydawca świadczy w Portalu usługi nieodpłatnie.

1.8. Przy korzystaniu z Usług wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

1.9. Portal wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkowników (cookies sesyjne oraz analityczne). Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Portalu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie w Portalu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

1.10Wszelkie treści zamieszczone w Portalu przez Wydawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Portalu informacje, w tym rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania.

2. Zasady korzystania z Portalu

2.1. Portal może być używany wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów niezwiązanych z tematyką przedsiębiorczości, w szczególności tych, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Wszelkie komentarze naruszające postanowienia umowy lub regulaminu, niezwiązane z tematyką poruszaną w Portalu i nie mające charakteru edukacyjnego będą niezwłocznie usuwane.

2.2. Wszystkie materiały i zasoby gromadzone w Portalu są objęte ochroną prawa autorskiego, chyba że informacja przy danym artykule czy zasobie wskazuje na mniejszy zakres ochrony (licencja) lub brak ochrony prawa autorskiego (np. domena publiczna).

2.3. Użytkownik nie ma prawa do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania zasobów Portalu w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

2.4. Środki masowego przekazu mające siedzibę w Polsce, mogą korzystać w celach informacyjnych z fragmentów materiałów zgromadzonych w Portalu za podaniem źródła: Rozwijamy.edu.pl, a w przypadku portali i stron internetowych dodatkowo za zamieszczeniem linka do wskazanego artykułu w Portalu z oznaczeniem: "Więcej na Rozwijamy.edu.pl". Zamieszczenie pełnego materiału (artykułu, prezentacji, itp.) opublikowanego w Portalu w innym serwisie internetowym wymaga zawsze zgody Wydawcy wyrażonej w formie pisemnej, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres pocztowy wnioskodawcy.

2.5. Użytkownik, który chciałby publikować w Portalu swoje opracowania z zakresu przedsiębiorczości może wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przygotowany materiał wraz z prośbą o jego publikację.

2.6. Materiały umieszczone w Portalu przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. W przypadku materiałów, których wiarygodność budzi wątpliwości, użytkownik może być poproszony przez Wydawcę o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień przed publikacją materiałów.

2.7. Użytkownik upoważnia Wydawcę do ingerowania w materiały, o których mowa w 2.5. w celu dokonania korekty pod kątem stylistycznym (ortografia, gramatyka, styl, itp.) lub merytorycznym.

2.8. Przez rejestrację, o której mowa w pkt 1.3. lub zapisanie się na Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Portalu, a także wybranych informacji i materiałów promocyjnych dotyczących innych podmiotów, publicznych i prywatnych, współpracujących z Portalem. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji przez wysłanie na adres określony w pkt 2.9 informacji: "rezygnuję z wiadomości".

2.9. Korespondencję dotyczącą spraw związanych z działalnością i ofertą Portalu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.10. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać logotypów Portalu, Wydawcy lub partnerów Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na innych stronach internetowych – bez zgody Wydawcy.

3. Odpowiedzialność Wydawcy

3.1. Wydawca nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników w artykułach lub komentarzach. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.

3.2. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie, jeśli takie pojawią się w przyszłości, zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej Wydawcy przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.

3.3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
 2. skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
 3. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Wydawcy, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych od Wydawcy takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą,
 4. wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Wydawcy.

3.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania na konta Użytkowników informacji na temat problematyki poruszanej na Portalu;
 2. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu oraz informacji o bieżących ofertach Portalu, także o charakterze promocyjnym;
 3. okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyn.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Wydawca Portalu, będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

4.2. Wydawca prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników i jest jego właścicielem. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4.3. Wydawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.

4.4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Wydawcę Portalu do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Wydawcy i Partnerów Programu Rozwoju Przedsiębiorczości lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

5. Prawa autorskie

5.1. Zamieszczając w Portalu dany artykuł lub materiał osobiście wytworzony (utwór w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4.02.1994 ze zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie niezbędne do zgodnej z prawem eksploatacji treści utworu w Portalu. W przypadku zamieszczenia utworu niespełniającego powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

5.2. Przez umieszczenie utworów w Portalu Użytkownik udziela Wydawcy bezterminowo licencji na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

5.3. W zakresie określonym w ust. 5.2. Wydawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

5.4. Wydawca ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika w Portalu w dowolny sposób.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Postanowienia niniejszych Warunków należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

6.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2017 r. i obowiązuje bezterminowo.

6.3. Wydawca  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Portalu.

6.4. Wydawca  zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w pkt 1.3. w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez wysłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prośby o skasowanie konta Użytkownika.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!

Adres: Plac Kasztelański 3, piętro 1, 01-362 Warszawa

Telefon: 22 642 22 40

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www: https://www.think.org.pl/

 

Dodatkowe informacje

Szanowni czytelnicy Rozwijamy.edu.pl!

Co Was inspiruje do działań przedsiębiorczych? Co jest potrzebne, aby rozpocząć działalność gospodarczą? Jakie kompetencje są Waszym zdaniem najważniejsze w prowadzeniu własnej firmy? Chcielibyście się z nami podzielić swoimi refleksjami?

Zapraszamy do dzielenia się informacjami, wiedzą i doświadczeniem. Prosimy przesyłać informacje na powyższy adres poczty elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, przerabiania, pogłębiania, jak i do wyboru nadesłanych materiałów do publikacji.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Fundacji Think! prowadzący Rozwijamy.edu.pl

Polityka cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.