Nasze działania

Zakończyliśmy proces mentoringowy w ramach IV edycji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomimo braku możliwości spotkań face to face, udało się przeprowadzić 200 godzin sesji online.

 Mentoring to ważny komponent Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację Think i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im.L. Kronenberga. Jego celem jest rozwój osobisty i zawodowy osób prowadzących firmy od niedawna i potrzebujących impulsu do wzrostu i wytyczenia nowych ścieżek. Pomimo ograniczeń wywołanych pandemią, udało się z powodzeniem proces przeprowadzić. 

Wydaje się, że w dobie niepewności i turbulencji na rynku spowodowanych pandemią, istnieje jeszcze większe zapotrzebowanie młodego biznesu na kontakt z doświadczonymi managerami - mówi Anna Bichta-Szeremetti, prezes Fundacji THINK!. - Przyjrzenie się wspólnie wyzwaniom w sytuacji kryzysowej, możliwość skorzystania z doświadczeń i analiz mentora może zwiększyć dynamikę działania i ukierunkować początkujące firmy. 

Mentoring w liczbach

W tegorocznym procesie mentoringowym, który trwał pięć miesięcy - od listopada 2020 do marca 2021 - wzięło udział 27 zarejestrowanych firm będących na wczesnym etapie rozwoju, w których przynajmniej jeden założyciel był w wieku do 35 lat. W tym czasie odbyło się 100 sesji, łącznie 200 godzin spotkań online. 

Mentee reprezentowali różnorodne branże, co ilustruje poniższa grafika:


Mentorzy

W gronie 22 mentorów znaleźli się doświadczeni eksperci i praktycy, wśród nich czterech wieloletnich managerów z Citi Handlowy i Citibank Europe Plc. Zaangażowali się oni wolontaryjnie w działania na rzecz młodych przedsiębiorców, wpisując się w realizację międzynarodowej inicjatywy Citi pod nazwą Pathways to Progress. Ma ona na celu inkubację i akcelerację pomysłów biznesowych, podnoszenie kompetencji zarządczych, finansowych wśród osób młodych. Mentoring postrzegany jest tu jako jedno z kluczowych działań mogących przyspieszyć rozwój debiutujących biznesów. 

Od dwóch lat intensywnie rozwijamy wolontariat kompetencyjny i cieszę się, że pomimo trudności, jakie stawiały przed nami ostatnie miesiące, tak wiele naszych ekspertek i ekspertów zaangażowało się w mentoring dla młodych przedsiębiorców. Zależy nam na kreowaniu zmiany społecznej w taki sposób, który angażuje w działanie wolontariuszy i wykorzystuje ich wiedzę biznesową - mówi Dorota Szostek - Rustecka, Prezes Fundacji Citi Handlowy. - Dzięki temu mamy szansę osiągnąć znacznie większą skalę. W tym wypadku przyczynić się do powstania i wzmocnienia nowych firm na rynku. W okresie pandemii mentoring okazał się dla wielu przedsiębiorców realną deską ratunku. Dla naszych wolontariuszy z kolei – możliwością zanurzenia się w nowym obszarze i zastrzykiem pozytywnej energii 

Korzyści z mentoringu

Zdobycie nowego spojrzenia na swoją firmę, wzmocnienie motywacji, lepsze zrozumienie strategii działania w biznesie - to korzyści z mentoringu, które podkreślali w swoich wypowiedziach młodzi przedsiębiorcy. Mentee docenili merytoryczne podejście do sesji i zaangażowanie mentorów, możliwość otwartego dialogu i spojrzenie na ich firmę z nowej perspektywy. Poniżej kilka wybranych cytatów z wypowiedzi mentee:
Także mentorzy, podsumowując swoje zaagażowanie w procesach mentoringowych, podkreślali, że było to dla nich ważne i satysfakcjonujące doświadczenie. Zwrócili uwagę na innowacyjność pomysłów biznesowych oraz determinację uczestników do działania. Poniżej przytaczamy kilka opinii mentorów nt. całego procesu: 

 

Dzielenie się i wsparcie

Proces mentoringowy ma na celu pomoc mentee w odnalezieniu i uświadomieniu sobie własnych kompetencji, a także nakreśleniu drogi, którą może rozwijać siebie i swoją firmę - podsumowuje Małgorzata Polak, wiceprezes Fundacji THINK!. - Miniony rok mocno pokazał, jak bardzo jest nam potrzebne czerpanie od siebie nawzajem i dzielenie się zasobami, które każdy wnosi w relację w mentoringu.

Duże podziękowania dla wszystkich zaangażowanych mentorów, za poświęconą uwagę i udzielone wsparcie firmom biorącym udział w Programie - mówi Anna Bichta-Szeremetti, prezes Fundacji THINK! - A mentee życzymy energii i sił do stawiania czoła wyzwaniom.

 

Przeczytaj także:

Mentoring - relacja oparta na zaufaniu

Jak dobrze robić networking?