Klauzula informacyjna - newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Think! z siedzibą w Warszawie, ul. J. Brożka 4, 01-442 Warszawa.
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania wiadomości dotyczących prowadzonych przez Fundację projektów i działań edukacyjnych, tj. a) Newslettera portalu Rozwijamy.edu.pl, b) informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach przygotowanych przez Fundację Think! lub podmioty zewnętrzne (Partnerów) współpracujących z Fundacją Think!.

 3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać: a) przez okres istnienia Newslettera portalu Rozwijamy.edu.pl lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera; b) do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach przygotowanych przez Fundację Think! lub podmioty zewnętrzne współpracujące z Fundacją Think! w prowadzonych przez Fundację projektach i działaniach edukacyjnych.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres kontakt@rozwijamy.edu.pl.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.